Regeling tachograaf

Actuele regelgeving

 1. Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van                         ,
  nr. IENW/BSK-2022/286489, tot wijziging van de Regeling tachografen in verband met de aanwijzing van Stichting VAM (IBKI) als exameninstantie installateur en reparateur tachograaf en een wijziging van de procedure met betrekking tot de controle van de datum van eerste toelating van een voertuig voor het verrichten van werkzaamheden.

  De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,  

  Gelet op artikel 2.4:12, aanhef en onderdelen f en g, en artikel 2.4:13, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;  

  Gelet op artikel 9:3, eerste en derde lid, van de Arbeidstijdenwet; 

  BESLUIT: