Gradaties

Artikel 3

Actuele regelgeving

  1. Gradaties worden ingedeeld in:

      a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;
      b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;
      c. gradatie 3: manipulatie of een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onjuiste werkzaamheden dat 3 strafpunten oplevert.

  2. De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:

      a. een bonuspunt van 0,4 punt na een controle zonder constateringen van gebreken;
      b. totaal aantal strafpunten na een controle met constateringen van gebreken.