Toelichting

Actuele regelgeving

  1. Een foutmarge bij de werkzaamheden aan de tachograaf is toegestaan en de aard en ernst van de missers zijn dan ook in gradaties gewaardeerd, waarbij de onderverdeling van gradaties van de missers vanaf 1 januari 2022 verder is gedifferentieerd van 3 naar 5 missers. Goede kwaliteit van werkzaamheden levert een bonuspunt op.

    Voor overtredingen en sanctionering naar aanleiding van toepassing van deze Regeling verwijs ik u naar de actueel geldende Toezichtbeleidsbrief.