Gradaties

Artikel 3

Actuele regelgeving

  1. Gradaties worden ingedeeld in:
   a. gradatie 1: een misser die de juiste werking van de tachograaf niet direct beïnvloed, die 0,4 strafpunt oplevert
   b. gradatie 2: een lichte misser die 1,0  strafpunten oplevert;
   c. gradatie 3: een geringe misser die 1,6 strafpunten oplevert
   d. gradatie 4: een ernstige misser die 3,3 strafpunten oplevert 
   e. gradatie 5: een kritieke misser waarbij sprake is van onjuiste werkzaamheden of onderzoek die 4,7 strafpunten oplevert. 
  2. De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:
   a. een bonuspunt van 0,4 punt na een controle zonder constateringen van missers;
   b. totaal aantal strafpunten na een controle met constateringen van missers.