Toelichting

Actuele regelgeving

  1. In verband met de intrekking van de Regeling controleapparaten 2005 en de introductie van de Regeling tachografen per 15 juni 2019 is er reden om de cusumregeling opnieuw te publiceren. Inhoudelijk is de regeling niet gewijzigd.    

    Voor overtredingen en sanctionering naar aanleiding van toepassing van deze Regeling verwijs ik u naar de actueel geldende Toezichtbeleidsbrief.