Voorwoord

Actuele regelgeving

 1. Tachografen

  De technische installatie-eisen van een tachograaf en de verplichting tot het monteren en gebruiken ervan is geregeld in de Europese verordening (EU) nr. 165/2014.  De tekst van deze Europese verordening is direct van toepassing op alle betrokkenen binnen de EU-lidstaten. Verderop in het document is een overzicht weergegeven van alle gepubliceerde verordeningen met de bijlagen die van toepassing zijn. Om over de meest recente versie van de verordening te beschikken is het van belang dat de laatste wijziging in het document is opgenomen. De volledige Europese verordening vindt u op gat-www-dqwfbaubaqu.gatrdw.nl, of op www.eur-lex.europa.eu. In Nederland hebben we ook te maken met aanvullende nationale regelgeving. In de Regeling tachografen en de Regeling Tachograafkaarten zijn zaken geregeld die specifiek voor erkenninghouders van werkplaatsen in Nederland gelden. Beide regelingen zijn aangepast en de wijzigingen vanuit de verordening (EU) nr. 165/2014 zijn hierin verwerkt. Voornamelijk de praktische uitvoerbaarheid van regels zijn hierin nader uitgewerkt. In de map Toezichtbeleidsbrief Algemeen + bijlage tachografen, is uiteengezet hoe de RDW-toezicht houdt op de erkenninghouders.  

  Europese verordening

  • (EU) nr. 165/2014 (Basis)
  • Verordening (EU) nr.165/2014
   Bijlage 1 (Technische eisen analoge tachograaf)
   Bijlage 2 (Goedkeuring tachograaf)
  • Verordening (EEG) nr. 3821/1985
  • Verordening (EG) nr. 1360/2002
  • Verordening (EU) nr. 1266/2009 Bijlage 1B (Technische eisen 1e generatie digitale tachograaf)
  • Verordening (EU) nr.2016/799
   Bijlage 1C Technische eisen 2e generatie slimme tachograaf
   Bijlage 1C Adapter M1/N1 Aanhangsel 16
   Bijlage 1C Transitie tachograaf Aanhangsel 17
  • Verordening (EU) nr.2017/548 Zegelverbrekingsformulier  
  • Verordening (EG) nr. 561/2006 (Retrofit tachograaf)

  Nationale regelgeving

  • Arbeidstijdenwet
  • Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • Regeling Tachografen
  • Regeling Tachograafkaarten
  • Bekendmaking Cusumsysteem tachografen
  • Bekendmaking Cusumsysteem tachograaftechnicus
  • Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW
  • Toezichtbeleidsbrief Tachograaftechnicus