Voorwoord

Actuele regelgeving

 1. Tachografen

  De technische installatie-eisen van een tachograaf en de verplichting tot het monteren en gebruiken ervan is geregeld in de Europese verordening (EU) nr. 165/2014 en (EG) nr.561/2006. De tekst van deze Europese verordening is direct van toepassing op alle betrokkenen binnen de EU-lidstaten. De regelgeving voor de uitvoering van de werkzaamheden is verdeeld over verschillende uitgaven en publicaties. Daarom hebben wij de benodigde regelgeving voor de werkzaamheden voor u gebundeld. Aan de tekst kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de tekst van de volgende publicaties heeft rechtsgeldigheid:

  EG-verordening

  • (EU) nr. 165/2014 (Basis)
  • Bijlage 1 (Technische eisen analoge tachograaf)
  • Bijlage 2 (Goedkeuring tachograaf)
  • Verordening (EEG) nr. 3821/1985
  • Verordening (EG) nr. 1360/2002
  • Verordening (EU) nr. 1266/2009
   Bijlage 1B (Technische eisen 1e generatie digitale tachograaf)
  • Verordening (EU) nr. 2016/799
   Bijlage 1C Technische eisen 2e generatie smart tachograaf
   Bijlage 1C Adapter M1/N1 Aanhangsel 16
   Bijlage 1C Transitie tachograaf Aanhangsel 17
  • Verordening (EU) nr. 2017/548 Zegelverbrekingsformulier
  • Verordening (EG) nr. 561/2006 (Retrofit tachograaf).

  Nationale regelgeving

  • Arbeidstijdenwet
  • Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • Regeling Tachografen
  • Regeling Tachograafkaarten
  • Bekendmaking Cusumsysteem tachografen
  • Bekendmaking Cusumsysteem tachograaftechnicus
  • Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW
  • Toezichtbeleidsbrief Tachograaftechnicus

   Een actuele versie van het Handboek Tachograaf staat op deze website. Vanaf 1 januari 2021 leveren we het papieren “Handboek Tachograaf” niet meer en kunt u deze ook niet meer bij ons bestellen. Naast de online Tachograaf-Regelgeving is er een pdf-versie (pdf, 1mb) beschikbaar. Deze kunt u zelf printen.