Apparatuur

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Apparatuur is ingesteld volgens handleiding fabrikant;
    Wijze van keuren
    Visuele controle
    Instelling correctiefactor op het testapparaat (indien nodig) en overige parameters zijn in overeenstemming met de handleiding fabrikant. Het is toegestaan de correctiefactor middels een berekening vast te stellen en aan te tonen.