Technische controle

Actuele regelgeving

 1. Bij de werkzaamheden en kalibratie van een analoge tachograaf moet u diverse handelingen en controles uitvoeren. De technische eisen zijn in dit hoofdstuk opgenomen vanuit de onderstaande wetgeving en handleiding.  

  • Verordening (EU) nr. 165/2014 (basis);

     bijlage 1(analoge tachograaf);

  • Regeling tachografen;
  • RDW-toezichtbeleid;
  • Handleiding fabrikanten.