Overige parameters

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Alle overige parameters MTCO 1324 zijn juist ingesteld.
    Wijze van keuren

    Visuele controle

    Kenmerkteken van de werkplaats mag afwijken in de tachograaf.