Controle signaalfunctie registerblad

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De signaalfuncties voor het ontbreken van registratiebladen werkt correct;
    Wijze van keuren
    Breng het registratieblad in de tachograaf en beoordeel of de signalering werkt.