Controle schrijfstiftgeleiding

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De markering van het open en sluiten van de tachograaf wordt weergegeven op het registratieblad;
    Wijze van keuren

    Visuele controle.

    Indien de tachograaf is voorzien van een schrijfstiftgeleiding is de markering van deze schrijfstiftgeleiding zichtbaar aanwezig.