Controle ingestelde tijd

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De tachograaf is op de juiste tijd ingesteld;
    Wijze van keuren
    Visuele controle. Tijdsinstelling op de testregistratie is in overeenstemming met de lokale tijd.