Verzegeling

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Laatst gewijzigd: 01-06-2023
  Verzegeling van de tachograaf en bewegingssensor zijn aanwezig en mogen niet fysiek of digitaal zijn verbroken. Fabriekszegels zijn in originele staat en niet beschadigd en voorzien van de echtheidskenmerken.
  Wijze van keuren

  Visuele controle.

  Verzegelingen zijn origineel, aanwezig en niet fysiek of digitaal verbroken. Het verbreken of vervangen van de fabrieksverzegelingen is niet toegestaan dit wordt aangemerkt als een manipulatie. Controleren op de wijze zoals voorgeschreven door de fabrikant.

  Toelichting

  Manipulatiecontrole

  Bij een manipulatiecontrole moet u controleren of de verzegeling is onderbroken. Dit geldt ook als door het losnemen van de bekabeling van de bewegingssensor het encryptische signaal is verbroken. Als dit is gebeurt sinds de laatste kalibratie dan mag u een manipulatiemelding aan ons doorgeven. Daarnaast moet u de tachograafinstallatie onderzoeken waardoor deze gebeurtenis is veroorzaakt.