Controle instellingen tachograaf

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Gegevens in de voertuigunit moet in overeenstemming zijn met de gegevens op de installatieplaat in het voertuig.
    Wijze van keuren
    Uitlezen van de gegevens met geschikte apparatuur Vergelijk de ingestelde parameters met de parameters die op de oude installatieplaat staan. Oude installatieplaat verwijderen als nieuwe wordt aangebracht aan het einde van de werkzaamheden