Afronden controle en melding RDW

Actuele regelgeving

 1. Na de werkzaamheden aan een tachograaf moet u een registerkaart en installatieplaat maken. De installatieplaat brengt u aan op het voertuig. Ook moet u de werkzaamheden binnen 24 uur (binnen onze openingstijden) bij ons melden. De procedures zijn in dit hoofdstuk opgenomen vanuit de volgende wetgeving en handleiding:    

  • Verordening (EU) nr. 165/2014 (basis)
   Bijlage 1 (analoge tachograaf);
  • Regeling Tachografen;
  • Handleiding fabrikant;
  • RDW-toezichtbeleid.