Verzegelen installatie

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Alle zegels die onder de verantwoordelijkheid vallen van de erkenninghouder moeten na de werkzaamheden preventief worden vervangen;
    Wijze van keuren
    Breng op alle noodzakelijke verbindingen verzegelingen aan. Fabrieksverzegeling mogen niet worden vervangen. De goedgekeurde verzegeling voorzien van het logo T is verplicht bij 2e generatie digitale tachograaf. Van alle aangebrachte goedgekeurde zegels wordt het serienummer opgenomen in het RDW-register. Alle aangebrachte zegels worden voorzien van het kenmerkteken van de werkplaats.