Vaststellen en aanpassen parameters

Actuele regelgeving

 1. Bij de werkzaamheden en kalibratie van een digitale tachograaf moet u diverse handelingen en controles uitvoeren. De technische eisen zijn in dit hoofdstuk opgenomen vanuit de volgende wetgeving en handleiding:  

  • Verordening (EU) nr. 165/2014 (Basis),
  • Verordening (EU) nr. 2016/799,
   Bijlage 1C (Technische eisen 2e generatie digitale tachograaf), "
   Bijlage 1C (Aanhangsel 16 adapter M1/N1);
  • Verordening (EU) 2017/548
   Zegelverbrekingsformulier;
  • Regeling Tachografen;
  • Handleiding fabrikant;
  • RDW-toezichtbeleid.
  Toelichting

  Landcode en kentekennummer controleren

  Een tachograafplichtig voertuig moet aan de verordening (EG) nr. 561/2006 voldoen. Dit betekent dat alle gegevens hetzelfde moeten zijn als de gegevens in de kentekenregistratie van het betreffende land. Denk hierbij aan de landcode en het kentekennummer.

  Aanpak
  Bij een voertuig dat in Nederland is geregistreerd moeten de landcode en het kentekennummer hetzelfde zijn als de gegevens in het RDW-register.

  Bij voertuigen die niet in Nederland zijn geregistreerd moeten de landcode en het kentekennummer hetzelfde zijn als op het buitenlandse kentekenbewijs. Ontbreekt het kentekenbewijs of is het voertuig nog niet geregistreerd? Dan kunnen de gegevens niet ingevoerd worden. De eigenaar van het voertuig is er verantwoordelijk voor dat deze missende gegevens in de tachograaf komen, voordat hij het voertuig gebruikt volgens de verordening (EG) nr. 561/2006.

  LET OP: Het kan dat u hierdoor de tachograaf opnieuw moet kalibreren.