DSRC-signaal

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Controle/testen van het DSRC-signaal en module aan de hand van een echo en beveiligingstest (RTM test);

    Bij een RTM test wordt automatisch de echotest uitgevoerd. 

    Wijze van keuren
    Controleren en testen DSRC-module volgens de verordening op een afstand van 2 tot 10 meter voor het voertuig of volgens handleiding van de fabrikant Hierbij wordt de werkplaatskaart in de DSRC-tester geplaatst. Na de test worden de kalibratiegegevens opgeslagen, uitgelezen en op de registerkaart en installatieplaat weergegeven Gegevens externe DSRC voor zover mogelijk zonder demontage controleren.