DSRC-signaal

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Controle/kalibratie van het DSRC-signaal en module aan de hand van een echo en beveiligingstest;
    Wijze van keuren
    Controleren en kalibreren DSRC-module volgens de handleiding van de fabrikant op een afstand van 2 tot 10 meter voor het voertuig. Hierbij wordt de werkplaatskaart in de DSRC-tester geplaatst. Na de test worden de kalibratiegegevens opgeslagen, uitgelezen en op de registerkaart en installatieplaat weergegeven Gegevens externe DSRC voor zover mogelijk zonder demontage controleren.