Tachograaf

Actuele regelgeving

  1. Tachograaf

    De technische installatie-eisen van een tachograaf en de verplichting tot het monteren en gebruiken ervan is geregeld in de Europese verordening (EU) nr. 165/2014 en de onderliggende verordeningen en nationale regelgevingen. De tekst van deze Europese verordeningen zijn van toepassing op alle betrokkenen binnen de EU-lidstaten. De technische eisen met betrekking tot de werkzaamheden zijn afhankelijk van de uitvoering van de tachograaf en is opgenomen in verschillende Europese verordeningen. Om het overzichtelijk te maken zijn alle eisen die van toepassing zijn op de werkzaamheden opgenomen en verwerkt achter dit tabblad. De fabrikant kan in zijn handleiding specifieke eisen stellen die van toepassing zijn op de werkzaamheden aan een tachograaf. Ook is er een handig stappenplan opgenomen voor de controle van een digitale tachograaf. Voor de officiële procedure en handelswijze verwijs ik naar de onderstaande verordeningen en regelingen en de handleidingen/procedures van de fabrikant. Deze zijn altijd leidend bij de werkzaamheden.