EG-verordeningen

Actuele regelgeving

 1. EG-verordeningen

  • Verordening (EU) nr. 165/2014 (Basis);
  • Verordening (EU) nr. 2016/799,
   Bijlage 1C (Technische eisen 2e generatie digitale tachograaf),
   Bijlage 1C (Aanhangsel 16 adapter M1/N1);
  • Verordening (EU) 2017/548
   Zegelverbrekingsformulier.