Technische controle

Actuele regelgeving

 1. Bij de werkzaamheden en kalibratie van een digitale tachograaf moet u diverse handelingen en controles uitvoeren. De technische eisen zijn in dit hoofdstuk opgenomen vanuit de onderstaande wetgeving en handleiding:  

  • Verordening (EU) nr. 165/2014 (Basis);
  • Verordening (EU) nr. 2016/799, Bijlage 1C (Technische eisen 2e generatie digitale tachograaf),
  • Bijlage 1C (Aanhangsel 16 adapter M1/N1);
  • Verordening (EU) 2017/548
  • Zegelverbrekingsformulier;
  • Regeling Tachografen;
  • Handleiding fabrikant;
  • RDW-toezichtbeleid.