Deugdelijke montage

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De tachograaf is deugdelijk en tegen beschadiging beschermd;
    Wijze van keuren
    Visuele controle.