Controle en beoordelen print-out technische gegevens

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Beoordelen print-out technische gegevens;
    Wijze van keuren
    Maak een print-out technische gegevens. Controleer de gegevens op de print op afwijkingen en onrechtmatigheden.