Controle en beoordelen print gebeurtenissen

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Beoordelen print gebeurtenissen fouten/voorvallen;
    Wijze van keuren
    Maak een print fouten en gebeurtenissen. Controleer de gegevens op de print op afwijkingen in de voertuigunit op onrechtmatigheden.