Batterij vervangen

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Batterij voertuigunit en DSRC vervangen volgens voorschrift fabrikant;    

    Wijze van keuren

    Vervang de batterij (VDO) bij alle werkzaamheden aan de tachograaf. De behuizing opnieuw verzegelen en zegel voorzien van het kenmerkteken van de erkenninghouder.

    Indien de DSRC is voorzien van een niet oplaadbare batterij moet deze bij alle werkzaamheden worden vervangen.