Verzegeling

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Verzegeling van de voertuigunit en bewegingssensor zijn aanwezig en mogen niet fysiek of digitaal zijn beschadigd/verbroken zodat goede werking en integriteit wordt beïnvloed. Fabriekszegels zijn in originele staat en niet beschadigd en voorzien van de echtheidskenmerken fabrikant.
  Wijze van keuren

  Visuele controle.

  Verzegelingen zijn origineel, aanwezig en niet fysiek of digitaal verbroken. Het verbreken of vervangen van de fabrieksverzegelingen is niet toegestaan dit wordt aangemerkt als een manipulatie. De voertuigunit moet dan altijd worden vervangen. Op de bewegingssensor (VDO)aanwezige verzegeling is intact en voorzien van de juiste echtheidskenmerken fabrikant. Controleren op de wijze zoals voorgeschreven door de fabrikant.

  Toelichting

  Manipulatiecontrole

  Bij een manipulatiecontrole moet u controleren of de verzegeling is onderbroken. Dit geldt ook als door het losnemen van de bekabeling van de bewegingssensor het encryptische signaal is verbroken. Als dit is gebeurt sinds de laatste kalibratie dan moet u een manipulatiemelding aan ons doorgeven. Daarnaast moet u de tachograafinstallatie onderzoeken waardoor deze gebeurtenis is veroorzaakt.