Verzegeling

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Verzegeling van de voertuigunit en bewegingssensor zijn aanwezig en mogen niet zijn verbroken. Fabriekszegels zijn in originele staat en niet beschadigd en voorzien van de echtheidskenmerken.
    Wijze van keuren

    Visuele controle.

    Verzegelingen zijn origineel, aanwezig en niet verbroken. Het verbreken of vervangen van de fabrieksverzegelingen is niet toegestaan dit wordt aangemerkt als een manipulatie. De voertuigunit moet dan altijd worden vervangen. Op de bewegingssensor (VDO)aanwezige verzegeling is intact en voorzien van de juiste echtheidskenmerken fabrikant. Controleren op de wijze zoals voorgeschreven door de fabrikant.