Installatieplaat

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Laatst gewijzigd: 01-06-2023
    Installatieplaat moet origineel en verzegeld zijn of bij verwijderen onherstelbaar beschadigen. Er mogen geen wijzigingen zijn aangebracht.
    Wijze van keuren
    Visuele controle. Beoordeel de installatieplaat op juistheid en ongeoorloofde aanpassingen. Indien geen installatieplaat in het voertuig aanwezig is sinds de vorige kalibratie wordt dit gezien als manipulatie.