Foutcodes

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Voertuigunit mag niet zijn voorzien van foutcodes volgens handleiding fabrikant die de integriteit van de tachograaf in gevaar brengen en mogelijk duiden op manipulatie. In de volgende situatie moet er een nader onderzoek volgen of de installatie gemanipuleerd is:

  • Snelheidsoverschrijding van meer dan 5 minuten;
  • Onderbreking van de stroomvoorziening meer dan 5 minuten;
  • Fouten in de gegevens van de bewegingssensor;
  • Poging tot inbreuk op de beveiliging;
  • Communicatiefout DSRC;
  • Gegevens plaatsbepaling GNSS-ontvanger ontbreekt;
  • Communicatiefout GNSS;
  • Tegenstrijdige bewegingsgegevens;
  • Tijdsoverlapping GNSS-voertuigunit en GNSS-ontvanger.
  • Fouten (tachograaf)
  Wijze van keuren

  Uitlezen voertuigunit op aanwezige foutcodes met de apparatuur van de fabrikant, downloadkey of maken van een print fouten en gebeurtenissen en indien nodig print snelheidsoverschrijdingen. Inventariseren foutcodes. Bij de foutcodes volgens opgave fabrikant, moet een nader manipulatie onderzoek volgens handleiding fabrikant worden uitgevoerd. Indien er daadwerkelijk manipulatie wordt vastgesteld vanuit deze foutcodes gaat dit altijd gepaard met een melding in het RDW-register.

  Staan op de print out gebeurtenissen (voorvallen/fouten) één van de onderstaande pictogram combinaties dan is dit een digitale zegelverbreking en moet een manipulatiemelding worden gegaan.

  symbool dat aangeeft dat er een fout is in de bewegingsgegevens

  Symbool dat aangeeft dat er een sensorfout is

  Toelichting

  Manipulatiecontrole

  Bij een manipulatiecontrole moet u controleren of de verzegeling is onderbroken. Dit geldt ook als door het losnemen van de bekabeling van de bewegingssensor het encryptische signaal is verbroken. Als dit is gebeurt sinds de laatste kalibratie dan moet u een manipulatiemelding aan ons doorgeven. Daarnaast moet u de tachograafinstallatie onderzoeken waardoor deze gebeurtenis is veroorzaakt.