Controle instellingen voertuigunit

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Gegevens in de voertuigunit moet in overeenstemming zijn met de gegevens op de installatieplaat in het voertuig.
    Wijze van keuren
    Uitlezen van de gegevens met geschikte apparatuur of controle aan de hand van een technische print-out. Vergelijk de gegevens en ingestelde parameters met de gegevens en de parameters die op de oude installatieplaat staan. Oude installatieplaat verwijderen als nieuwe wordt aangebracht aan het einde van de werkzaamheden.