Algemeen

Actuele regelgeving

 1. Voorafgaand aan de technische werkzaamheden aan een tachograaf moet u enkele administratieve controles worden uitgevoerd. De procedures zijn in dit hoofdstuk opgenomen vanuit de volgende wetgeving en handleiding:  

  • Verordening (EU) nr. 165/2014 (Basis);
  • Verordening (EU) nr. 2016/799,
   Bijlage 1C (Technische eisen 2e generatie digitale tachograaf),
   Bijlage 1C (Aanhangsel 16 adapter M1/N1);  
  • VO (EG) nr. 561/2006 (Retrofit)
  • Verordening (EU) 2017/548;
   Zegelverbrekingsformulier;
  • Regeling tachografen;
  • Handleiding fabrikant;
  • RDW-toezichtbeleid.