Maken en archiveren prints

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Maak een laatste print technische gegevens zonder werkplaatskaart en controleer of alle ingebrachte parameters in overeenstemming zijn met de vastgestelde gegevens;
    Wijze van keuren
    Visuele controle. Technische print ingestelde parameters voertuigunit. Deze laatste print technische en de print gebeurtenissen voertuigunit gegevens en snelheidsoverschrijdingen (Stoneridge) bewaren bij de registerkaart deze maakt deel uit van het dossier van de uitgevoerde werkzaamheden.