Apparaat constante (K)

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Instellen apparaat constante (K) en wielomtrek (L);
    Wijze van keuren

    Stel de parameters apparaatconstante (K) en wielomtrek (L) in op de door u vastgestelde gegevens op de rollenbank of meetbaan volgens handleiding van de tachograaf en de apparatuur van de fabrikant:

    • Bij een digitaal tachograaf wordt de K gelijk aan de vastgestelde W ingesteld.