Instellen apparaat constante (K) en wielomtrek (L)

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Instellen apparaat constante (K) en wielomtrek (L);

  Let op:
  De vastgestelde parameters moeten ook worden ingevoerd in de tachograaf. 
  De toleranties mogen niet worden gebruikt om de gemeten parameters doelbewust te wijzigen.

   
  Wijze van keuren

  Stel de parameters apparaatconstante (K) en wielomtrek (L) in op de door u vastgestelde gegevens op de rollenbank of meetbaan volgens handleiding van de tachograaf en de apparatuur van de fabrikant:

  • Bij een digitaal tachograaf wordt de K gelijk aan de vastgestelde W ingesteld.