Nationale regelgeving

Actuele regelgeving

 1. Nationale regelgeving  

  • Arbeidstijdenwet
  • Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • Regeling tachografen
  • Regeling tachograafkaarten
  • Bekendmaking Cusumsysteem Tachografen
  • Bekendmaking Cusumsysteem tachograaftechnicus
  • Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders
  • Toezichtbeleidsbrief Tachograaftechnicus