EU-verordeningen

Actuele regelgeving

 1. Europese verordeningen

  • Verordening EU) nr. 165/2014 (Basis);
  • Verordening (EEG) nr. 3821/1985;
  • Verordening (EG) nr. 1360/2002,
   bijlage 1B (technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 1266/2009,
   bijlage 1B (technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 2016/799,
   Bijlage 1C (aanhangsel 16 adapter M1/N1);
  • Verordening (EU) 2017/548
   Zegelverbrekingsformulier.
  • Verordening(EG) nr. 561/2006 
   Retrofit tachograaf