Controle UTC-tijd

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Tijdsinstelling van de voertuigunit is ingesteld op de juiste UTC-tijd;
    Wijze van keuren
    Visuele controle. Tijdsinstelling in de voertuigunit is in overeenstemming met de UTC-tijd. Neem hiervoor ter controle de computertijd afhankelijk van de zomer/wintertijd + 1 of 2 uur van de lokale tijd van de computer.