Controle en beoordeling technische print

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Beoordelen print technische gegevens;
    Wijze van keuren
    Maak een print technische gegevens. Controleer de gegevens op de print op afwijkingen en onrechtmatigheden.