Batterij vervangen

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Batterij voertuigunit vervangen volgens voorschrift fabrikant;      

      

    Wijze van keuren

    Vervang de batterij (VDO) bij alle werkzaamheden aan de tachograaf. De behuizing opnieuw verzegelen en zegel voorzien van het kenmerkteken van de erkenninghouder.