Controle werking 1e generatie tachograaf

Actuele regelgeving

 1. De voertuigunit van het voertuig moet op de juiste wijze werken en gegevens registreren. Blijkt dat een nieuwe voertuigunit moet worden gemonteerd, dan moeten u de gegevens van minimaal 90 dagen uit de oude voertuigunit veiligstellen. Indien dit niet mogelijk is wordt een CoU opgemaakt in het RDW-register. De procedures zijn in dit hoofdstuk opgenomen vanuit de volgende wetgeving en handleiding:  

  •  Verordening EU) nr. 165/2014 (Basis);
  • Verordening (EEG) nr. 3821/1985;
  • Verordening (EG) nr. 1360/2002,
   bijlage 1B(technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 1266/2009,
   bijlage 1B (technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 2016/799,
   Bijlage 1C (aanhangsel 16 adapter M1/N1);
  • Regeling tachografen;
  • RDW-toezichtbeleid.