Controle werking 1e generatie tachograaf

Actuele regelgeving

 1. Laatst gewijzigd: 01-06-2023

  De voertuigunit van het voertuig moet op de juiste wijze werken en gegevens registreren. Blijkt dat een nieuwe voertuigunit moet worden gemonteerd, dan moeten u de gegevens uit de oude voertuigunit veiligstellen. Indien dit niet mogelijk is wordt een CoU opgemaakt in het RDW-register. De procedures zijn in dit hoofdstuk opgenomen vanuit de volgende wetgeving en handleiding:  

  •  Verordening EU) nr. 165/2014 (Basis);
  • Verordening (EEG) nr. 3821/1985;
  • Verordening (EG) nr. 1360/2002,
   bijlage 1B(technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 1266/2009,
   bijlage 1B (technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 2016/799,
   Bijlage 1C (aanhangsel 16 adapter M1/N1);
  • Regeling tachografen;
  • RDW-toezichtbeleid.