Afronden controle en melding RDW

Actuele regelgeving

 1. Na de werkzaamheden aan een tachograaf moet u een registerkaart en installatieplaat maken. De installatieplaat brengt u aan op het voertuig. Ook moet u de werkzaamheden binnen 24 uur (binnen onze openingstijden) bij ons melden. De procedures zijn in dit hoofdstuk opgenomen vanuit de volgende wetgeving en handleiding:    

  • Verordening EU) nr. 165/2014 (Basis);
  • Verordening (EEG) nr. 3821/1985;
  • Verordening (EG) nr. 1360/2002,
   Bijlage 1B (technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 1266/2009,
   Bijlage 1B (technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 2016/799,
   Bijlage 1C (aanhangsel 16 adapter M1/N1);
  • Regeling Tachografen;
  • Handleiding fabrikant;
  • RDW-toezichtbeleid.