Algemeen

Actuele regelgeving

 1. Voorafgaand aan de technische werkzaamheden aan een tachograaf moet u enkele administratieve controles worden uitgevoerd. De procedures zijn in dit hoofdstuk opgenomen vanuit de volgende wetgeving en handleiding:  

  • Verordening EU) nr. 165/2014 (Basis);
  • Verordening (EEG) nr. 3821/1985;
  • Verordening (EG) nr. 1360/2002,
   bijlage 1B(technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 1266/2009,
   bijlage 1B (technische eisen 1e generatie digitale tachograaf);
  • Verordening (EU) nr. 2016/799,
   Bijlage 1C (aanhangsel 16 adapter M1/N1);
  • VO (EG) nr 561/2006 (Retrofit)
  • Regeling tachografen;
  • Handleiding fabrikant;
  • RDW-toezichtbeleid.